bloggerfriss hírekchatelj!olvasni jó!freeweb!légy trendi!
Egyéni keresés

Az sms­film.­hu egy ol­dal. A ma­i mo­dern kor­ban i­gen sok mo­zi­fil­met je­len­tet­nek meg egy év­ben, ez ré­ten nem így volt, k­b. 1-2 je­lent meg.

hirdetés

Min­dig elő­re el­árul­ják azt a mo­zi­film ké­szítők, hogy a kö­vet­kező év­ben mi­lyen nagy si­kerű fil­mek­re le­het szá­mí­ta­ni, ez ál­tal a ra­jon­gók már tű­kön ül­ve vár­ják a ked­venc film­jük be­mu­ta­tó­ját.